Centrum produktu lokalnego

Wyszukaj


tradycyjne odmiany roślin lub zwierząt

Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej (CPL) należy do stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA dzięki to któremu stowarzyszeniu powstało. Całkowita wartość tej inwestycji wyniosła 842 319,50 zł z czego 276 020,00 zł stanowiło dofinanowanie w ramach PROW 2007-2013 zaś 566 299,50 zł stanowiły środki własne stowarzyszenia pochodzące z odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2012 - 2013.
 


Celem powołania i budowy Centrum Produktu Lokalnego jest ochrona środowiska, promocja zdrowia i zdrowego odżywiania jak również promocja produktów lokalnych a przez to zachowanie starych ras zwierząt, odmian roślin i w wpływanie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich - zwłaszcza obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Głęboko wierzymy, że Centrum Produktu Lokalnego stanie się prawdziwym ośrodkiem edukacyjnym w zakresie rolnictwa ekologicznego i tradycyjnego, zdrowego odzywiania i ochrony środowiska naturalnego. Wierzymy również, że CPL pozwoli na rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Centrum Produktu Lokalnego zlokalizowane jest w samym środku zespołu dworsko-parkowego we wsi Rzuchowa (Gmina Pleśna). Rzuchowa to wieś położona na malowniczej trasie Tarnów - Nowy Sącz w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego, 10 km za Tarnowem.

Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej, to jedna z atrakcji regionu na obszarze blisko 2,5 hektara w skład której wchodzi: budynek centrum, część parku dworskiego i ogródek edukacyjny. Budujemy je w miejscu, w którym od XIII wieku wytwarzano produkty lokalne.

W ramach projektu powstał nowoczesny, ale wpisujący się w krajobraz budynek Centrum Produktu Lokalnego o kubaturze 333 m. kw.
W Centrum Produktu Lokalnego prowadzimy działania mające na celu podtrzymywanie i promocję tradycji narodowej, pielegnowanie polskosci oraz rozwój swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Działamy na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego jak również prowadzimy działania mające na celu ochrone i promocje zdrowia, zdrowego stylu życia, swiadomego odżywiania i postaw przyjaznych srodowisku.


CPL daje nam też warunki do zbierania i upowszechniania informacji z zakresu: wiedzy przyrodniczej i zagadnień zwiazanych z technikami uprawy ekologicznej i tradycyjnej, czy też zdrowego stylu życia, swiadomego odżywiania i postaw przyjaznych srodowisku. Cele te w CPL realizujemy na wiele sposóbów z czego najwazniejsze są:

  1. Edukacja, w tym organizowanie różnych konferencji, seminariów, warsztatów, spotkan, szkolen, wystaw,
  2. Budowa lokalnych i pozalokalnych koalicji i partnerstw w zakresie powiązania drobnych lokalnych rolników z konsumentami szukającymi żywności ekologicznej produkowanej w sposób przyjazny środowisku,
  3. Usługi szkoleniowo-doradcze w zakresie rolnictwa ekologicznego, zdrowego odzywiania, utrzymania bioróżnorodności,
  4. Ogłaszanie konkursów o tematyce ekologicznej i innej, zgodnej z celami działalnosci stowarzyszenia,
  5. Organizowanie i/lub koordynacja lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych przedsiewziec ekologicznych i innych zgodnych z celami działalnosci Stowarzyszenia,
  6. Wymiany młodzieży, spotkania, festiwale i inne projekty krajowe oraz miedzynarodowe,
  7. Prowadzenie działalnosci wydawniczej w tym redagowanie ró1nego rodzaju publikacji takich jak np: periodyków młodzie1owych, broszur, katalogów i serwisów internetowych w tym prowadzenie punktu informacji o produktach lokalnych,
  8. Współprace z podobnymi organizacjami, placówkami edukacyjnymi, instytucjami, podmiotami i mediami działajacymi na terenie Unii Europejskiej i w krajach stowarzyszonych z nia,
  9. Prowadzenie osrodków edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych, w tym szkół i przedszkoli,
  10. Organizowanie zajec terenowych (zwłaszcza w ogródku edukacyjnym), wycieczek, zielonych szkół, przedszkoli, szkół, obozów letnich i zimowych,Wewnątrz znajduje się hall pełniący funkcję galerii, sala wystawienniczo-konferencyjno-szkoleniowa na 50 osób i druga mniejsza salka na 30 osób zdolne razem pomieścić 80 osób.

W Centrum Produktu Lokalnego zlokalizowano sale edukacyjne oraz pracownie tematyczne, są tu organizowane wystawy stałe i czasowe, np. rękodzieła ludowego, tradycji upraw i inne. Poza wystawami odbywają się degustacje, warsztaty, prelekcje, lekcje z prezentacjami multimedialnymi, projekcie filmów, konferencje, festiwale, spotkania tematyczne, kursy ze zdrowego gotowania, żywienia, upraw ekologicznych i tradycyjnych (wolnych od GMO) i wiele innych. Ważnym punktem naszej działalności jest edukacja dzieci w temacie odpowiedniego odżywiania i zwalczanie otyłości. Ciekawostką jest pomysł na prowadzenie telewizyjnego kanału kulinarnego.

Poza tym CPL zajmuje się szeroko rozumianą promocją produktów lokalnych, dbaniem o odpowiedni wizerunek produktów lokalnych i ich producentów, wspiera i koordynuje działania podmiotów zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją produktów lokalnych w zakresie ich promocji, informuje o walorach produktów lokalnych, uczestniczy w procesach zgłaszania, rejestracji i kontroli, wydaje opinie, ekspertyzy i certyfikaty dotyczące produktów lokalnych. CPL prowadzi szeroko rozumiane doradztwo w zakresie działalności związanej z promocją produktów lokalnych.

Liczymy na to, że Centrum Produktu Loklanego stanie się prawdziwym centrum turystyki, także kulinarnej, jedną z ikon turystycznych regionu Małopolskiego.

Jesteś posiadaczem tradycyjnych odmian roślin lub zwierząt?

Chcesz się nimi podzielić?
Kliknij poniższy przycisk
DODAJ OGŁOSZENIE

„Tworzenie i wspieranie lokalnych partnerstw poprzez budowę bazy danych o starych gatunkach, rasach i odmianach roślin i zwierząt gospodarskich” Inicjatywa finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu „Przyroda nie zna nagrody ani kary, zna tylko konsekwencje – inicjatywy lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu tarnowskiego”

Strona została stworzona dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Za treści na stronie odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA.

Materiały zamieszczone na stronie internetowej TradycyjneOdmiany.pl, w szczególności filmy, zdjęcia, artykuły stanowią własność Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA i podlegają ochronie prawnej. Ich kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie w całości lub w częściach bez zgody Stowarzyszenia stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.06.90.631, z późniejszymi zmianami).

WAŻNE!

Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.